Trang trí thiết kế nội thất

Bố trí các bộ phận trong một ngôi nhà

VỊ trí giường
Gường là nơi ta nghỉ ngơi, bố’ sung thể lực, M In giường tốt có thể tăng thêm thể lực, khiến ■H> l.ìm trạng tinh thần ổn định. Đối với vợ chồng ■A nói, càng có thể tăng thêm tình cảm vợ chồng.
Phòng vệ sinh
ỊỊ DO tác dụng trao đổi chất trong cơ thể, mỗi Hky người ta đều phải bài tiết, vì vây mà nhà hàng Kninh tốt nhât là nên đặt ở hướng xâu. Như vậy MI có thế sinh ra hiệu quả xấu đè xấu thành
Phòng khách
Phòng khách là nơi người nhà hàng hội tụ, trò chuyện giải trí nên phải thông thoáng, ánh sáng đầy đù, không khí lưu thông. Tốt nhất là đặt ớ vị trí trunn tâm ngôi nhà hàng. Nhưng phòng khách chỉ là một phònK của ngôi nhà hàng, nếu như phương vị và môi trườn t: xung quanh của cả ngôi nhà hàng đều không tệ, thì khôrụi cần phải bới vết tìm lông nữa.
Không khí của phòng khách có thể thể hiệnl ra trạng thái cuộc sông của chúng ta, và thể hi(M gia đình có hòa thuận không.
— Hướng Đông: Có sức ảnh hưởng tốt tới stíiỊ khỏe và gia vận.
— Hướng Nam: Có sức ảnh hưởng tốt tới sứl khỏe và gia vận.
— Hướng Tây: Có lợi cho sự phát triển.
— Hướng Bắc: Mùa hè đều có tinh thần 1,1) lực tốt hơn mùa đông.
— Hướng Đông Bắc: Có lợi cho phụ nữ tro nhà hàng, cũng có ảnh hưởng lớn trong việc học t.1
— Hướng Đông Nam: Có thể thúc đẩy tình ai vợ chồng, nhưng lại có một số trở lực trong VI phát triển sự nghiệp.
— Hướng Tây Bắc: Có ích cho người buôn li
nhưng việc giao tiếp cũng theo đó mà tăng lên, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
– Hướng Tây Nam: Cũng như sức ảnh hưởng của hướng Tây Bắc, xương cốt, khớp xương dễ mắc l>ệnh nhỏ.