Trang trí thiết kế nội thất

Công dụng của từng đồ vật bài trí trên bàn làm việc P2

Xe tải Nhật FUSO

Kệ đựng hồ sơ chưa giải quyết

Ưu điểm: bạn làm việc rất năng động và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Bạn được ví như “bàn tay vàng” của công ty.

Khuyết điểm: trong quá trình làm việc, bạn hay thường gặp trở ngại với những gì bạn thích làm.

Đèn để bàn

Ưu điểm: bạn luôn luôn ý thức trao dồi, tích luỹ kiến thức để dễ thành công trong công việc. Bạn lúc nào cũng làm việc siêng năng.

Khuyết điểm: ban mong muốn ®en rá kàn ^ V| lr^ mọi điều ưởc đe có thể trở của tinh