Trang trí thiết kế nội thất

Công dụng của từng đồ vật bài trí trên bàn làm việc P2

Kệ đựng hồ sơ chưa giải quyết

Ưu điểm: bạn làm việc rất năng động và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Bạn được ví như “bàn tay vàng” của công ty.

Khuyết điểm: trong quá trình làm việc, bạn hay thường gặp trở ngại với những gì bạn thích làm.

Đèn để bàn

Ưu điểm: bạn luôn luôn ý thức trao dồi, tích luỹ kiến thức để dễ thành công trong công việc. Bạn lúc nào cũng làm việc siêng năng.

Khuyết điểm: ban mong muốn ®en rá kàn ^ V| lr^ mọi điều ưởc đe có thể trở của tinh