Trang trí thiết kế nội thất

Cường độ vật liệu Thi công nhà hàng

Khi vật liệu thi công nhà hàng không chịu tác dụng của ngoại lực, khoảng cách giữa các nguyên tử không đổi (mặc dù nó luôn luôn dao động) và hợp lực F sẽ bằng không. Khi lực tác dụng làm tăng khoảng cách giữa các nguyên tử thì hợp lực sẽ là lực hút có xu hướng kéo gần các nguyên tử lại. Ngược lại nếu ngoại lực làm giảm khoảng cách giữa các nguyên tử (nén lò xo) thì hợp lực là lực đẩy.
Dựa vào quan hệ giữa ứng suất và biến dạng người ta chia vật liệu ra loại dẻo, loại giòn, và loại đàn hối (hình 1-4). Vật liệu dẻo là vật liệu trước khi phá hoại có hiện tượng biến hình dẻo rõ rệt (thép), còn vật liộu giòn trước khi phá hoại không có hiện tượng biến hình dẻo rò rót bê tông).  Cường độ là khả năng của vật liệu chống lại sự phá hoại của ứng suất xuất hiện trong vật liệu do ngoại lực hoặc điều kỉ môi trường.
Kết cấu xây dựng chịu nhiều loại tải trọng khác nhau : nén, uốn, cắt, va chạm, v.v… Tương ứng với nó cũng có loại cường độ.
Cường độ của vật liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố : thành phần cấu trúc, phương pháp thí nghiệm, môi trường, hình dáng Mcli thước mẫu. Do đó, để so sánh khả năng chịu lực của vật người ta thường tiến hành thí nghiệm trong những điểu tiêu chuẩn. Khi đó, dựa vào cường độ (ở đây khái niệm độ là cường độ giới hạn) người ta định ra mác của vật xây dựng. Việc xác định mác của vật liệu giòn (bê tông),) dựa chủ yếu vào cường độ chịu nén còn vật liệu dẻo) – vào cường độ chịu kéo.
Có hai phương pháp xác định cường độ của vật liệu : phương Ịiliap phá hoại và phương pháp không phá hoại.
Trong phương pháp phú hoại cường độ của vật liệu được xác itmli trên những mẫu tiêu chuẩn (bảng 1-2).