Trang trí thiết kế nội thất

Học hỏi phong cách Thiết kế nhà hàng Nhật

Sơ đổ kiến trúc Thiết kế nhà hàng Nhật đối xứng làm hạn chế cảnh quan, làm cho cảnh quan bị hệ thống hoá và tạo ra trong đó một trật tự nghiêm ngặt. Môi trường tự nhiên, cũng chỉ trở thành một cái khung hay một cái nển
cho toàn thể bố cục. Là một khung cảnh, mồi trường cần có đặc điểm và quy mô tương xứng. Tuỳ thuộc khung cảnh xung quanh hay tuỳ thuộc vào sự rộng mở mà môi trường cảnh quan có thể được tiếp nhận một cách bỉnh thường hay vượt ra ngoài tầm mắt trước toàn cảnh hoặc trước khung cảnh. Tuy nhiên cần phải xác định mối tương quan hài hoà giữa toàn bộ với các thành phần và cảnh quan thiên nhiên của sơ đổ. Cảnh quan có thể bị biến cải một cách gượng ép trong mối tương quan với đối tượng kiến trúc, trong đó sự đối xứng mới của nó lại được hình thành do sự cắt xén, sự bổ sung và sự thay đổi địa hình ; điều đó có thể tạo ra một cảnh quan hoàn toàn mới.
BỊ lệ thuộc vào trật tự nghiêm ngặt của sơ đồ đối xứng không chì cố các yếu tố của cảnh quan và của toàn bộ công trình kiến trúc mà còn cđ cả bản thân con người. Trật tự của cấu trúc đối xứng lãm cho con người bị lệ thuộc. Những tuyến vận động của công trình bị khống chế ; trường nhìn cũng bị hạn hẹp. Thị giác thường bị kích thích hoặc được nghỉ ngơi một cách có ý thức bởi nhịp độ phát triển hình dáng công trình, bởi sự lặp lại hình dạn của các cấu trúc và sự tuân thủ của tất cả các thành phần cấu trúc trước một ý đổ.