Trang trí thiết kế nội thất

Kim loại đen trong thi công Thiết kế nhà hàng

Kim loại đen dùng trong xây dựng Thiết kế nhà hàng là thép và gang. Kim loại màu thường dùng trong xây dựng là hợp kim nhôm.
Kim loại thường được sử dụng trong các công trình cấu, đường sắt, trạm phát điện, … cũng như các công trình dânì dụng, văn hóa thể thao. Chúng có ưu điểm là cường độ chịu lực cao, nhẹ hơn bê tông, nhưng lại dễ bị tác dụng ăn mòn của môi trường.
Phân loại
Vật liệu kim loại được chia làm hai loại : kim loại đen và kim loại màu.
Kim loại đen (thép và gang) là hỗn hợp sắt – cacbon vớ một số nguyên tổ khác như silic, mangan, phôtpho, lưu huỳnh, chin ra thép và gang chủ yếu dựa vào hàm lượng trong hợp kim. Gang có hàm lượng c Sí 2% ; trong thường c € 6%. Thép là hợp kim sắt – cacbon có hàm lượng; c < 2% Theo hàm lượng cacbon chia ra : thép cacbonị t Ivip (í 0,25%), trung bình (0,25 -4- 0,6%) và cao (0,6% -7- 2%) Khi tăng lượng cacbon, tính chất của thép cũng thay đổi độ dẻo giảm, cường độ và độ giòn tăng. Trong các kết cấu xây dựng chịu tải trọng động thì nên dùng thép cacbon thấp. Để tăng cường các tính chất kĩ thuật của gang và thép Có thể cho thêm những nguyên tố kim loại khác như mangan, crôm, niken, molipđen, nhôm, đổng, ... Nếu tổng iượng các nguyên tố này $ 2,5% thì gọi là thép hợp kim thấp, từ 2,5 đến 19% là thép hợp kim vừa, > 10% – thép hợp kim cao. Tronu xây dựng chỉ dùng thép hợp kim thấp.
Thành phẩn các nguyên tố khác trong thép khoảng 1%.
Nhờ các nguyên tố cho thêm vào mà tính chống ăn mòn, linh đàn hối và các tính chất kĩ thuật khác của thép và gang được tăng cường.
Kim loại màu đứợc chia làm hai loại : nhẹ và nặng. Nhôm và magiê thuộc loại nhẹ. Loại nặng bao gồm : đồng, thiếc và hợp kim. Kim loại màu được dùng trong các công trình đặc biệt để chống ăn mòn do khí quyển.
2. Cấu trúc tinh thể của kim loại
Tất cả các kim loại và hầu hết các hợp kim cửa chúng khi ỏ trạng thái rắn đều là chất kết tinh (cấu trúc tinh thể). Chúng có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông cứng) nhất định, có nghỉa là rõ sự thay đổi rõ rệt từ trạng thái nguyên tử sắp xếp không trật tự (lỏng) sang trạng thái có trật tự (rắn, kết tinh). Mạng linh thể là mô hình không gian của sự sắp xếp các chất điểm trong chất kết tinh.