Trang trí thiết kế nội thất

Thiết kế hệ thống máy lạnh nội thất nhà hàng

Xác định phụ tải nhiệt, Btu/h, của không khí bên ngoài đi vòng quả điéu hoà không khí từ công thức (tổng lượng không khí thông hơi) X (thiết kế bên ngoài, °F – nhiệt độ bầu khô thiết kế bên trong, °F) chỉ sổ đi vòng qua máy điều hoà) X (1,08).
Tìm lượng không khí thông hơi bằng cách nhân số lượng người trong vùng điều hoà không khí với lượng không khí trên mỗi người cho trong Hướng dãn. Lượng không khí trên mỗi người (m3/phút/người) có thể biến thiên từ lượng tối thiểu 5 (0,14) đến cao 50 (1,42) nếu tính cả trường hợp hút thuốc nhiều. Đối với sản xuất công nghiệp Thiết kế nội thất nhà hàng, trong vùng điều hoà không khí cần thông hơi, có thể cung cấp không khí bằng cách tăng dòng không khí bên ngoài, bằng một hệ thống thoát khí cục bộ, hoặc kết hợp cả hai. Dù sử dụng phương pháp nào, không khí bên ngoài phải được bổ sung cho lượng không khí thoát ra từ khu vực được điều hoà không khí. Tổng lượng không khí yêu cầu cho người và cho sản xuất là tổng lượng không khí thông hơi.
Hê số đi vòng cũng chưa biết nếu máy điều hoà không khí chưa được chọn. Tuy nhiên để tìm phụ tải nhiệt do không khí bên ngoài đi vòng, phải dùng hệ số đi vòng. Bảng 12 biểu diễn cấc hệ số đi vòng đặc trưng cho các ứng dụng khác nhau. Tính phụ tải nhiệt tiềm ẩn của phòng
Phụ tải nhiệt tiềm ẩn của phòng tính từ lượng hơi nước lọt vào phòng cùng với không khí thâm nhập và không khí thông hơi đi vòng, lượng hơi nước do người trong phòng, và bất cứ các nguồn hơi nước nào khác, như bình đun nước toả hơi, máy khử trùng, V.V..