Trang trí thiết kế nội thất

Thiết kế hệ thống sưởi nội thất nhà hàng

Các cuộn làm nóng bằng nước nóng cũng được dùng trong sưởi ấm không khí. Thiết kế nội thất nhà hàng Quy trình lựa chọn chung là : (a) Tính năng lực làm nóng yêu cầu, Btu/h, từ phép tính (l,08)(mức gia nhiệt của không khí, °F)(cfm – lượng không khí cần sưởi), (b) Tính diện tích bề mặt cuộn xoắn yêu cầu, ft2, từ cfm/vận tốc bề mặt, ft/phút. Giả thiết một vận tốc bề mặt hợp lý bằng cách sử dụng hướng dản cho ở trên, (c) Tính sự khác biệt loga của nhiệt độ hiệu dụng trung bình qua cuộn xoắn, dùng phương pháp đã cho trong cuốn sách này. (d) Tinh tốc độ chảy nước nóng yêu cầu, gallon trên phút, từ công suãt làm nóng Btu/ h : 500)(độ sụt nhiệt độ của nước, °F). Thường lượng sụt nhiệt đó cùa nước nóng khi đi qua cuộn làm nóng là 20°F (11,1°C), với nước được cấp có nhiệt độ 150 đến 225°F (65,6 đến 107,2°C). (e) Xác định vận tốc nước trone ống, ft/s, từ công thức (8,33)(gal/phút)/(384)(số ống trong cuộn xoắn). Số ỏng trong cuộn xoắn tìm bằng cách lựa chọn sơ bộ cuộn xoắn, dùng bảng năng lực làm nóng giống Bảng 10. Cuộn làm nóng bằng nước nóng thường có vận tốc nước trong khoảng từ 2 đến 6 ft/s (0,6 đến 1,8 m/s). (f) Tính số ống yêu cầu trong cuộn làm nóng từ công thức công suất làm nóng Btu/h /(diện tích bể mặt).