Trang trí thiết kế nội thất

Thiết kế nhà hàng Nhật theo tiêu chuẩn

Nguyên liệu và nhiên liệu Thiết kế nhà hàng Nhật
Nguyên liệu để sản xuất clanke là đá vôi có hàm lượng canxi cao (đá vôi đặc, đá phấn, đá macnơ) và đất sét (đất sét và phiến thạch sét). Trung bình để sản xuất 1 tấn xi măng: cần khoảng 1,5 tấn nguyên liệu. Tỉ lệ giữa thành phần cacbonal. và đất sét vào khoảng 3 :1 (có nghĩa 75% đá vôi và 25% đất sét). Người ta còn có thể cho thêm vào thành phần phối liệu các nguyên liệu phụ để điều chỉnh thành phấn hóa học, nhiệt độ kết khối và kết tinh các khoáng của clanke. Thí dụ cho trepen để tăng hàm lượng Si02, cho quặng sắt để tăng Fe2O v
Trong công nghệ sản xuất xi măng người ta sử dụng phổ biến các thải phẩm công nghiệp như xỉ lò cao, vì thường chứa những oxýt cần thiết để chế tạo clanke (CaO, Si02, A120,, Fe203), bùn nefêlin (thải phẩm của công nghiệp sản xuất nhôm) chứa khoảng 25 -ỉ- 30% Si02 và 50 -r 55% CaO. Nefêlin có thô cho vào phối liệu đến 15 -e- 20%. Dùng neíêlin tăng được nãntf sụất của lò đến 20% và giảm chi phí nhiên liệu đến 20 -í- 25%,I
Nhiên liệu chủ yếu và có hiệu quả nhất trong sản xuất xi măng ở nhiểu nước là khí thiên nhiên có nhiệt trị cao. Bên rạnh đó, dáu mazut và than đá cũng vẫn được sử dụng. Việc ử dụng than đá có nhược điểm là phải chi phí thêm nhiệt để than, hỗn hợp than và không khí dễsinh ra nổ, độ tro của than lớn (10 – 20%). vì vậy việc sử dụng than đá cd hiệu quả thấp. Chi phí nhiên liệu hiện nay chiếm đến 25% giá thành xi mang. Nên việc giảm nhiên liệu trong các nhà máy xi măng là vín đề cấn quan tâm.