Trang trí thiết kế nội thất

Thiết kế nhà hàng Nhật truyền thống

Vì sao Thiết kế nhà hàng Nhật không nên làm nhiều cửa
Cổng và cửa sổ trong nhà là con đường lấy ánh sáng và thông gió. Vì vậy có người cho rằng làm nhiều cửa sổ để có hiệu quả tốt về ánh sáng và thông gió.
Thực ra quá nhiều sẽ bất lợi. Làm nhiều cửa sổ và cổng Sự đối xứng mang tính chất là một sự phối hợp. Nđ cổ thể chuyển nhận thức từ một phẩn tới toàn bộ hoặc tới sự tương quan qua lại giữa các bộ phận với nhau. Sơ đổ đối xứng có thể cđ hình dáng của một tinh thể. Điêu sẽ là lý tưởng trong trường hợp chức năng của nó cũng được phát triển như một tinh thể. Sơ đổ đối xứng có thể được giải quyết theo kiểu hình học. Tính chất hình học ấy chỉ thể hiện được cái đẹp khi chức năng của nđ cũng được thể hiện theo phương thức hình học. Nếu hình học là nguồn gốc của mọi cái đẹp thì vẻ đẹp của hỉnh dáng và của đồ hoạ có thể đạt được bằng cách áp dụng các công thức toán học. Các nhà tư tưởng của trường phái này khuyên nên thiết kế những công trỉnh đối xứng hai chiều, ba chiều hoặc đa chiều và coi đó như những dạng trật tự cấp cao và hoàn hảo. Quan điểm này được ủng hộ bởi sự ưa chuộng của con người vể sự trật tự. Sự trật tự thường được mọi người ưa thích hơn và tính đối xứng cũng được ưa thích hơn tính không đối xứng.
Một công trình lệ thuộc hình học cđ thể phá hoại sức quyến rũ của cảnh quan, hoặc làm mất sức hấp dẫn của khoảng không gian và các đối tượng của công trình đó.
Sơ đổ đối xứng nào đtí bất nguồn từ một lôgic thuẩn tuý và sự thống nhất cố ý thức của tất cả các thành phẩn nhằm phục vụ một chức nãng rõ rệt là một sơ đồ đạt được kết quả. Sự đối xứng, khi nó được chấp nhận và áp dụng một cách hợp lý, là một phương thức duy nhất thành công, khổng thể phủ định được.