Trang trí thiết kế nội thất

Thiết kế vị trí lò sưởi nhà hàng

Hình 1 cho biết cách định vị các máy sưởi cục bộ trong các Thiết kế nhà hàng. Các biểu đồ cũng rất hữu dụng trong việc xác định gần đúng số lượng máy sưởi cần thiết khi đã biết lượng nhiệt mất mát. Đặt các máy sưởi cục bộ sao cho các điều kiện chung sau được thoả mãn, nếu có thể.
Các cách sắp xếp máy sưởi cục bộ cho trong H.l minh hoạ một số nguyên tắc quan trọng . Nguyên tăc cơ bản của việc săp đặt máy sưởi được thế hiện cho
nhà xưởng. Ở đây luồng khí ấm toả từ mỗi máy sưởi cục bộ hỗ trợ luồng khí từ các máy sưởi cục bộ khác và tạo một sự lưu thông không khí chung trong không gian được sưởi ấm. Khi đặt máy sưởi trong nhà kho, làm sao để với số lượng máy ít nhất mà diện tích phủ lại lớn nhất. Với nhà hẹp dùng máy sưởi đứng cục bộ phủ khí ấm lên tường nhà.
Trong nhà sản xuất, chuyển động của không khí lưu thông bị tổn thất do sự mất mát nhiệt của mái lớn và để có thể có những ngắt quãng ngắn của ống hơi đơn. Lưu ý cho một máy sưởi cục bộ phun hơi dài để trùm phần đường đi mở thường xuyên.
Các máy sưởi đứng cục bộ dùng cho nhà mái răng cưa chiều cao trung bình cho trong H.l. Loại nhà nhịp giữa cao lắp đặt kết hợp cả máy sưởi đứns à ngang. Các máy sưởi cục bộ xả ngang được đặt trong các khu mái tháp và máy xả đứng đặt trong các khu vực mai cao. phía trên cần trục. Nhiều sô liệu trong quy trình này đã được Công ty Chế tạo Modine cung cấp.