Trang trí thiết kế nội thất

Tuổi thọ vật liệu Thi công nhà hàng

Tuổi thọ là tính chất của vật liệu thi công nhà hàng giữ được khả năng làm việc trong một thời gian nhất định. Đây là chỉ tiêu tính chất 
long hợp của vật liệu. Thông thường trong quá trinh sử dụng, tiếp xúc trực tiếp với môi trường thành phần và tính chất của vật liệu bị thay đổi (thường bị giảm theo thòi gian). Đến một nào đó công trình mất khả năng sử dụng (phải sửa chữa, thế hoặc làm lại). Tuổi thọ của vật liệu và của công trình quan hệ chặt chẽ với nhau. Những công trình khó sửa chữa v& khó thay thế thi tuổi thọ của vật liệu phải lớn hơn tuổi thọ rùa công trình.
Để xác định tuổi thọ của vật liệu người ta dùng phương quan sát thực tế những biến đổi tính chất của nó (phương pháp này đòi hỏi quan trắc thời gian dài đến hàng chục năm) hoộc dùng phương pháp mô phỏng những yếu tố tác dụng lên vật. liệu trong quá trinh sử dụng với một cường độ mạnh lên nhiều lần để rút ngắn thời gian thí nghiệm (buổng khí hậu).
Dựa vào tuổi thọ người ta có thể lựa chọn vật liệu sao cho hợp với từng loại công trình.
Khái niệm chung
Vật liệu composil là một hệ thống di pha (không đổng nhất) tlưoc chí tạo t.ừ 2 cáu tử trở lên, sao cho đặc tính của từng cấu tử vần được giữ nguyên. Một cấu tử trong đó có tính chất liên tục trên toàn bộ khối vật liệu được gọi là cấu tử nền. Cấu tử khác phân bố gián đoạn trong khối vật liệu được gọi là cấu tử cốt (làm đặc).
Cấu tử nển có thể là hợp kim, ceramic, polime vô cơ và polime hữu CCS. Chúng thường có dạng hạt phân tán mịn hoặc dạng sợi (vô cơ, hữu cơ).
Trong composit các cấu tử cđ hiệu quả tổng hợp, tạo ra một chất lượng mới cho vật liệu, khác với tính chất của các cấu tử ban đầu. Trong composit kết cấu hiệu quả đó là hệ sô phẩm chất (hệ số chất lượng kết cấu), cao, vượt thép đến 15 lẩn. Do việc giảm khối lượng (4 lẩn), năng suất tăng cao (2 -ỉ- 3 lần), thời gian sử dụng tăng (2 -ỉ- 3 lấn), mà một tấn composit về lí thuyết có thể thay 15 -ỉ- 25- tấn thép (thực tế thay được 4 -í- 5 tấn).