Trang trí thiết kế nội thất

Vật liệu Thi công nhà hàng

Thi công nhà hàng Phải chuẩn bị chất kết dính (hồ, keo) thích hợp và nếu cần, nước vữa lỏng cho mỗi kiểu gạch với liều lượng vừa đủ. Dùnc, chất trám hoạt tính không thấm nước (caulk) để trám quanh bồi) tắm và bồn rửa chén. Loại gạch được dán vào một miếng bìn cứng (đôi khi đã được làm “roong” trước khiến công việc đơn giản đi nhiều.)
• Dụng cụ cắt gạch: Để lát xung quanh đường ông hay những hôc hẻm, phải dùng đến kìhn hay cưa gạch. Một Cci I dũa làm mịn đường cắt. Một cái bay làm roong và mộỉ miếng bọt biển để lau.
• Ván cách âm: Bạn cần búa, đinh 5 — 6cm để đóng rui mò vào dầm.
• Thay ván cách âm: Dùng dao và đòn bẩy để nạy bỏ gạch cũ. Dùng kìm vạn năng nạy bỏ đinh, kẹp. Gạch gốm lát tường và sàn nhà
Trát keo lên tường hay sàn bằng bay có rãnh khía. Những rãnh khía này tạo những đường gờ làm tăng độ bám dính của I gạch.
* Làm roong (đường chỉ nối giữa các viên gạch)
Bột hoá chất trộn với nước thành một loại keo dính có thế cho màu tuỳ ý.
* Gạch đặc dụng: Ngoài các loại gạch vuông, bạn cũng cân loại gạch cắt sẵn để lát góc trong, góc ngoài, chóp đỉnh. Bạn cũng có thể tự cắt từ gạch vuông để lát những nơi đặc biệt như vậy.